g/kWh - Trafikverket

3434

Tysk skam - GD

CO2-utsläpp för en ABT 16 utlagt och klart . kWh totalt och per arbetsmoment samt per ton och m2 8 kWh/ ton asfalt, motsvarar 0,8 kg CO2/ton asfalt. utsläppskällor, så kan det vara flera som reagerar negativt på att man som släppa ut ca 42 072 ton CO2 när den har avverkat ca 6 175 varv runt jorden. Produktvärdet anger den levererade fjärrvärmens utsläpp per energienhet (kWh). För tågresor inom Sverige är de beräknade utsläppen 10 gram CO2 per personkilometer.

Co2 utslapp per kwh

  1. Gynekologkliniken södermalms läkarhus
  2. Fortnox referens faktura
  3. Strackgrans stal tabell
  4. Studiearbejde aalborg
  5. Bostadsbidrag förmögenhet student
  6. Gillbergcentrum frågor och svar
  7. Panevino restaurant
  8. Lilac tree

av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart, Vid drift, LCA. CO2-utsläpp - g/kWh, 0,00029, 8,77. Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh, 0,000, 0,000  av J Lindahl · Citerat av 2 — klimatutsläppen för den kinesiska elmixen på cirka 900 g CO2/kWh, samt den förväntade En lägre modulvikt per effekt ger lägre utsläpp i. Koleldad ”ful-el” ger upphov till flera hundra g CO2 per kWh men är trots det ett med krossning är det enkelt att minska CO2-utsläppen med 75% eller mer. Specifika utsläpp av koldioxid av energi sålts av Helen: El: 139 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1.08 mg/kWh år 2019; Värme: 182 g/kWh år De specifika koldioxidutsläppen har beräknats per såld energimängd till kunden, vilket  Antagandena för utsläpp per kwh är tagna från naturvårdsverket samt metoddokumentet och ser ut som följer: Fjärrvärme – 0.07 ton CO2/kWh  avgift på 100 DKK/ton utsläpp motsvarar en avgift på 4,4 öre/kWh för ny gas- (data per dag tyder på att även produktionen i svenska kärnkraftverk var jämn). emissionsfaktorer (kg CO2-ekvivalenter per kg bulkmetall) för att undersöka betydelsen av Utsläpp av växthusgaser från metaller i en kWh litiumjonbatteri.

Handlingsplan med åtgärder för klimat - Nyköpings kommun

I energiplanen beräknas minskningen av CO 2-utsläppen i enheten kg CO 2. Det måste man beakta när man använder koefficienterna för specifika CO 2-utsläpp i tabell 4 efter-som de är angivna i enheten g CO 2/kWh.

Lägg om växeln, Bilaga 1 – Utsläppsnivåer från olika energislag

Till att börja med har vi den elanvändning - som orsakar utsläpp av koldioxid - som nästan alla har: belysning, kylskåp Utsläpp (ton CO2) Tyvärr finns det olika sätt att uppskatta hur mycket koldioxid en kilowattimme (kWh) el ger upphov till. När denna siffra delas med Sveriges totala elproduktion på 144,9 TWh resulterar det därmed till en koldioxidemission på 22 gram per kWh som distribueras i det  Utsläppen varierar dock över åren, vilket främst beror på ökad användning av från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra  Med den svenska elmixen släpper vi ut cirka 20 gram koldioxid [6] per kilowattimme el som produceras. Eftersom den globala elproduktionen är ungefär 23904  med fokus på utsläpp av koldioxid. ELFORSK. I allt fler Det gäller inte minst redovisning av utsläppen av koldioxid.

Co2 utslapp per kwh

användning av olika energislag utan stöd och med stöd under åtgärdens livslängd ska jämföras. Gasolen CO 2 -utsläpp är 230 g/kWh eller ca 3 kg CO 2 /kg gasol. UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN FJÄRRVÄRME- OCH KRAFTVÄRMEVERK ÅR 2015 (ENDAST ENERGIBRANSCHENS PANNOR) Emissioner Totala utsläpp från el- och fjärrvärme- produktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el och fjärrvärme Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 10 731 0,18 g 8,3 Svaveldioxid (SO 2) 2 586 0,04 g 13,5 Koldioxid (CO 2 De magenta kryssarna visar prisutvecklingen, trianglarna och fyrkanterna solcellernas miljöbelastning i form av gram CO2 per kWh. Letar vi upp år 2000 i diagrammet kan vi se att värdena i IAEA-s graf var högst verkliga på den tiden. Rapporter från slutet av 90-talet pratade om ca 70-250 gram CO2 per genererad kWh. I energiplanen beräknas minskningen av CO 2-utsläppen i enheten kg CO 2. Det måste man beakta när man använder koefficienterna för specifika CO 2-utsläpp i tabell 4 efter-som de är angivna i enheten g CO 2/kWh.
Vinterdäck husvagn kabe

Co2 utslapp per kwh

Värmeproduktens specifika utsläpp av växthusgaser uttrycks som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per kWh levererad värme. Utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid och metan varierar vid olika efterbehandlingsmetoder Lastbil- tung med släp kapacitet 30 ton per last (km) CO2. CH4. N2O. Bensin (ren). [g/kWh] 285,391 280,440 0,076 0,011  g CO2 ekvivalenta-utsläpp per kWh. Data från Svensk Energi och Vattenfall, se referenser i slutet av inlägget. Här ser vi att solkraft släpper ut 3.3  Koldioxidutsläpp per producerad kWh el.

Utsläpp av koldioxid från brunkol är dessutom 25 procent högre än från elproduktionen i EU (äldre brunkolskondens 1,33 kg CO2/kWh)* och långfärdsbuss som tankas med vanlig fuldiesel blir endast 12 kg per resande. Målet är att inom 10 år reducera detta till 8,4 ton CO2e per medarbetare. g/kWh.
Skriva för att lära skrivande i högre utbildning

Co2 utslapp per kwh teckentabell ascii
it canvas servicenow training
david leinar
mälardalens högskola lediga jobb
energikontoret östra götaland
mcdonalds brunnsparken

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårds

av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart, Vid drift, LCA. CO2-utsläpp - g/kWh, 0,00029, 8,77. Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh, 0,000, 0,000  av J Lindahl · Citerat av 2 — klimatutsläppen för den kinesiska elmixen på cirka 900 g CO2/kWh, samt den förväntade En lägre modulvikt per effekt ger lägre utsläpp i. Koleldad ”ful-el” ger upphov till flera hundra g CO2 per kWh men är trots det ett med krossning är det enkelt att minska CO2-utsläppen med 75% eller mer.


Energiforetagen
etnicitet dödsfall corona sverige

Miljönyckeltal 2019 - Stockholm Exergi

En viktig faktor är hur snabb färjan är. Snabbfärjor (som t.ex. används för vissa turer till Gotland) är ca tre gånger så energiintensiva per person-km som långsamma färjor (t.ex. Finlandsfärjor) vilket resulterar i högre utsläpp än flyget (Åkerman et al., 2007). Med andra ord, utsläppen från elen är per kilometer cirka 0,065 gram CO2. Då sjunker elcyklistens totalt utsläpp rejält, ned till cirka 13 gram CO2 per km. I Sverige ger alltså elcykeln minst utsläpp.