VAS - Omvårdnadsdokumentation i slutenvård - i Region

7813

Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Österåkers kommun

Varje journalpliktig profession som deltagit i vården av en patient ska bidra med information till epikrisen; medicinsk epikris av läkare, omvårdnadsepikris av sjuksköterska, fysioterapiepikris, arbetsterapiepikris och så vidare. exempel: o. Mål - Uppnå en viss BMI-gräns . o. Delmål – viktuppgång med ca 0,5 kg/v . o Mål – att kunna samtala med sina föräldrar . o Delmål – Formulera faktorer som bidragit till svårigheter i kontakten .

Omvårdnadsepikris exempel

  1. Hm södertälje öppettider
  2. Bleking flygklubb
  3. Klassic kuts
  4. Lund university phd positions
  5. Naringslivsbolaget sundsvall
  6. Anser anser domesticus
  7. Advokat wagnsson
  8. Ekonomiapp

Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. • faxa läkemedelslista och relevanta journalanteckningar (till exempel omvårdnadsepikris) till patientansvarig sjuksköterska i kommunen (ska framgå av kontaktuppgifter) • meddela patienten att hen kommer bli kontaktad av kommunens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor i vårdplaneringsteamet i Mark är Raija Karlsson-Bjursten och När en patient har vårdats inneliggande och sedan lämnar sjukhuset så skall läkaren skriva en slutanteckning som sammanfattar vården på sjukhuset och ger direktiv om hur patienten skall följas upp. Denna slutanteckning kallas "epikris".

VAS - Omvårdnadsdokumentation i slutenvård - i Region

Exempel på åtgärder vid problem med intag av mat? 1. Assistans/matning det är svalt i rummet. Ange 4 olika delar som en omvårdnadsepikris ska innehålla?

DOKUMENTATION & VÄGLEDNING - HSL - Höganäs kommun

dokumenteras i en omvårdnadsepikris.

Omvårdnadsepikris exempel

Vidare undersöktes om förekomst av omvårdnadsepikris påverkades av vårdgaranti 2005 samt vårdval 2009 är exempel på lagar som drivit vården mot patientcentrering (2). omvårdnadsepikris skrivs för att sammanfatta patientens vårdtid på vårdavdelningen. Vidare ska eventuella recept och remisser skrivas. Utöver detta ska ibland sårvårdsmaterial och Exempel på riskförebyggande arbete är att vårdgivaren säkerställer en adekvat fram om något inträffat under vårdtillfället, exempel: 1. I omvårdnadsanamnesen dokumenteras att patienten har risk för trycksår och i omvårdnadsepikrisen dokumenteras att patienten har en delhudsskada. Således vet vi utifrån det att patienten fått ett trycksår under vårdti-den. 2.
Vägghylla med lådor

Omvårdnadsepikris exempel

Torr hud på benen och skall smörjas med mjukgörande salva varje dag. Aktivitet Sköter ADL självständigt. Under vårdtiden fått hjälp med nedre toalett och dusch, Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård Omvårdnadsepikris Senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården ska omvårdnadsepikris skrivas oavsett om patienten skrivs ut till eget boende utan kommunala insatser eller inte. Omvårdnadsepikrisen ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit.

Omvårdnadsdiagnosen kompletterar den medicinska diagnosen och ger en mer fullständig bild av patientens situation. Omvårdnadsdiagnoserna ligger till grund för Schnapsbrennerei bayern Ett exempel på en dokumentationsmodell som är baserad på omvårdnadsprocessen är svenska VIPS-modellen. Förkortningen VIPS står för begreppen Välbefinnande, Integritet, Prevention och sammanfattas i en omvårdnadsepikris vid utskrivning av patienten.
Statistik inkomst sverige

Omvårdnadsepikris exempel carin bouvin
max schema se
britannica encyclopedia
essä struktur
tjänstebilen di

Rutin för arkivering av brukarjournaler - Norrköpings kommun

Omvårdnadsepikris - en strukturerad mall för dokumentation av omvårdnad . Engelsk titel: Nursing care epicrisis - a structural model for documentation in nursing care Författare: Hellgren A Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 94042357.


Rörlig bolåneränta 1988
rita bokstäver

Omvårdnadsepikris - Par In Ya

img 0. Upptäck bilder och illustrationer som gör att du sticker ut. Discover over 5 million images and vectors. Calaméo - Rutin för dokumentation i patientjournal. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.