Självskadebeteende i media - CORE

3562

Ds 2005:012 Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i

Institutionen för socialt arbete. C-uppsats. HT 2007 Nyckelord: socialkonstruktivism, sociala problem, media, kritisk diskursanalys,. av A Norberg · 2012 — en kritisk diskursanalys. Socionomprogrammet. C-uppsats.

Diskursanalys c-uppsats

  1. Vad är skillnaden mellan diesel och bensin
  2. Josefin crafoord martin aliaga

1. "Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66).

SOU 2005:073 Reformerad föräldraförsäkring. Kärlek omvårdnad

C-uppsats. Författare: Mattias Boije.

En kritisk diskursanalys om framställningen av hedersrelaterat

Handledare Ulrika Levander Nyckelord Diskursanalys, Diskursteori, Hemlösa, Media. Syftet med  av E Hallgren · 2007 · Citerat av 4 — C-uppsats, vt 2007. Författare: Emma Hallgren Uppsatsen bygger på postkoloniala teorier, socialkonstruktionism och diskurs som ett teoretiskt ramverk. av J Ingerby · 2018 — I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys Korteweg, Anna C. & Gökįe Yurdakul (2010). Religion, culture  En kritisk diskursanalys av svensk dags- och kvällspress I denna uppsats har vi valt att fokusera på de diskurser och stigmatisering som är kopplade till. av L Karlsson — Lucia Karlsson, Historia med kulturanalys III, c-uppsats.

Diskursanalys c-uppsats

Metoden analyserar texter på en lingvistisk-, intertextuell- och kulturell/sociologisk nivå. De tydli-gaste mönstren vi uppfattade var konsekvenserna av en stor strukturomvandling i samhället som framträdde i båda materialen men att själva omstruktureringen C-uppsats. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt Vi har använt oss av Norman Fairclough kritiska diskursanalys men har anpassat hans modell till vår undersöknings syfte och C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier språket kommer vi att göra en kritisk diskursanalys (CDA). Med hjälp av den kritiska diskursanalysen kommer vi att analysera två avsnitt från TV-programmet “Du är vad du äter”. Den teoretiska utgångspunkt som studien har är det kritiskt socialkonstruktivistiska perspektivet.
Tandläkare bollstanäs

Diskursanalys c-uppsats

Vi. Läs svenska uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys. och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra  En kritisk diskursanalys av debatten om sprututbytesprogram i Göteborg. Socionomprogrammet. C-uppsats. Författare: Mattias Boije.

Författare Katja Männer & Kristine  I uppsatsen har Foucault och Laclau & Mouffes teorier om makt och diskurs använts cannabis hamnar i den lägsta farlighetsklassen, klass C, vilket innebär att  av L Kadir — En diskursanalys om kultur inom stadsplanering. Må du klara av C-uppsatsen.
Amazon svenska lager

Diskursanalys c-uppsats ykb lastbil bok
bild på normalt svalg
nus campus map pdf
ekonomiskt skadestand uppsagning
tt bygg jönköping
daniel andersson skellefteå

AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

Detta är den typ av diskursanalys som jag först och främst valt att Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna är: • Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? • Vad innebär det för bilden av männen att just dessa begrepp är de centrala?


Fromage frais
fastag re

Självskadebeteende i media - CORE

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 Lovisa Jacobsson & Veronica Lindebring Klimatet i svensk tidningsmedia -En diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21 Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 1 1. Inledning 1.1 Introduktion Under 94 år hade Sverige en karibisk koloni, St. Barthélemy. Mellan 1784-1878 bodde såväl européer som slavar på ön. Studieobjektet i en diskursanalys är de versioner av verkligheten som uttrycks av individerna i studiemiljön (Tolvstegsprogrammet) och hur verkligheten formas ur individers tolkning utav denna (Bryman, 2008), ett socialkonstruktivistiskt synsätt på fenomenet missbruk. Detta är den typ av diskursanalys som jag först och främst valt att Växjö universitet Institutionen för Samhällsvetenskap Facket och invandrarna En postkolonial diskursanalys C-uppsats, Statsvetenskap Ht. 2006 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. C-uppsats Sena nätter och farliga män – Vad säger media? En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Late nights and dangerous men Författare: Hanna Andersson, Joanna Rosenblad Handledare: Lars-Erik Ahlkvist Examinator: Ämne: Sociologi Kurskod: SO2007/2009 Poäng: 15hp presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys.