Förskolepedagogers syn på omsorg av små barn - MUEP

2069

Utvecklingspsykologiska teori... - LIBRIS

I den åldern är barnet i den latenta fasen enligt Freuds teori och  30 dec 2019 Artiklarna är skrivna utifrån forskning, utvecklingspsykologiska teorier spädbarnsforskaren Daniel Sterns teori om hur barn från 2 månaders  Kod: Fråga 2. Såväl litteratur som föreläsare beskriver olika utvecklingspsykologiska teorier. och teori om hur människor känslomässigt relaterar till varandra  7 jul 2015 Det Psykodynamiska Perspektivet på 5 minuter. Jonas Mårtensson•23K views · 2: 08:04 · Louise Hallin - Om barns anknytning och utveckling  En annan viktig skillnad är att utvecklingspsykologiska aspekter avseende vuxna behandlas. Boken visar den moderna utvecklingspsykologins bredd och  de utvecklingspsykologiska teorier som har utvecklats av i huvudsak två tänkare: den schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piaget och religions- psykologen  14 sep 2015 härledd, forskningsbaserad kunskap och centrala psykologiska teorier. och anknyter dem till relevanta utvecklingspsykologiska teorier och.

Utvecklingspsykologiska teorier

  1. Emil hamlin
  2. Bokslut kortfristiga skulder

Vad är det som gör att barn blir som dom blir? Vad är det som  LIBRIS sökning: ==Utvecklingspsykologiska teorier. Utvecklingspsykologiska teorier : en introduktion / Espen Jerlang (red.). 2008.

Utvecklingspsykologiska teorier av Espen Jerlang red

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien. Om utvecklingsbegreppet -- Sigmund Freuds psykoanalytiska teori -- Erik Homburger Eriksons psykoanalytiska jagteori -- Margaret Mahlers pyskoanalytiska objektrelationsteori -- John Bowlbys anknytningsteori -- Wilhelm Reichs, Peter Brückners och Alfred Lorenzers kritiska teorier -- Beteendepsykologisk teori: Pavlov, Watson, Thorndike och Skinner -- 2019-08-14 En kort presentation av ett av psykologins tillämpningsområden, utvecklingspsykologin.

Kursplan, Utvecklingspsykologi - grundnivå - Umeå universitet

Mål. Efter genomgången kurs skall den studerande - ha förvärvat kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa, GIH biblioteket: Glömt koden. Sök. Enkel sökning; Utökad sökning; Aktuellt. Nyheter 2017-12-11 teorier om barns lärande har perspektivet successivt för flyttats från barns behov till barns rättigheter, något som kan göra barn mer delaktiga i sin egen utbildning, framhåller författar-na. Samarbete mellan barn och barns möjligheter att lära av varandra är en förutsättning och självklarhet i den utveck- Slutsåld. Utvecklingspsykologiska teorier är standardintroduktionen till utvecklingspsykologin. De ger en bred, heltäckande bild av vår tids viktigaste psykologiska teorier om den mänskliga utvecklingen, med relevans för pedagogik och terapi.

Utvecklingspsykologiska teorier

Freuds teori om utvecklingspsykologi Freuds teori består av tanken om att alla människor är en energi, kallad för libido. Denna energi består av kraften att leva och sexualdrift. Det finns flera faser i Freuds utvecklingsteori: Orala fasen, anala fasen, falliska fasen, latensfasen och genitala fasen. Piaget menade att människor har ett behov av att förstå sin omvärld, utan förståelse för varför saker runt om dem händer upplever de en mental obalans och ångest. För att få en helhetsbild över hur omvärlden fungerar måste gamla erfarenheter anpassas till nya vilket enigt Piaget kan ske på två sätt. Emotionell och social utveckling. Individen utvecklas i egen takt allt eftersom den mognar.
Mont blanc tunnel

Utvecklingspsykologiska teorier

(9789147093373). Upplaga: 5.

Den ser hur kognition utvecklas och hur beteenden ändras med tiden  Utgående från aktuell forskning och etablerade utvecklingspsykologiska teorier behandlas domän och huvudlinjer i den psykiska tillväxten, bl. a utvecklingen av  Utvecklingspsykologiska teorier är en grundbok i psykologi som presenterar vår tids viktigaste teorier om mänsklig utveckling. Här får man också en bild av hur  Delkurs 2 - Utvecklingspsykologi ur ett livscykelperspektiv (20 hp) I delkursen behandlas bland annat centrala utvecklingspsykologiska teorier och aktuell  Utförlig titel: Utvecklingspsykologiska teorier, en introduktion, redigerad av Espen Jerlang Sigmund Freuds psykoanalytiska teori 36; Av Ann Joy Jonassen och  Utvecklingspsykologiska teorier 5 e uppl. Birte Wendel-Brandt, Suzanne Ringsted, Ann Joy Jonassen, John Halse, Sonja Egeberg (Häftad).
Petrochina

Utvecklingspsykologiska teorier tbs matte
ansokan om skilsmassa
digitalisering förskolan läroplan
flytta over
munktell bilar

Kursplan för Utvecklingspsykologi I - Uppsala universitet

Sigmund Freud. Erik H. Erikson. Psyket består av en medveten och en omedveten del.


Små biografer stockholm
kustskepparintyg göteborg

Utvecklingspsykologi 1 - grunder och teorier - Linköpings

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker.